VĚDA A VÝZKUM

Naši specialisté se kromě komerčních zakázek podílejí také na řešení projektů vědy a výzkumu:

grantový projekt
Interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika ČR
Trvání projektu: 2015 - 2018
Garant projektu: Ministerstvo vnitra ČR
Hlavní řešitel: T-SOFT, a.s. Praha

grantový projekt
Multimediální učebnice předmětu "Stavební mechanizace"
Trvání projektu: 2011
Garant projektu: Fond rozvoje vysokých škol ČR
Řešitel: Katedra technologie staveb FSv ČVUT Praha

grantový projekt
Metody a opatření k likvidaci následků teroristického zneužití radioaktivních látek
Trvání projektu: 2008 - 2010
Garant projektu: Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR
Hlavní řešitel: Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Praha

grantový projekt
Modelování šíření a účinků ohrožujících událostí
Trvání projektu: 2005 - 2009
Garant projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Hlavní řešitel: T-SOFT, a.s. Praha

grantový projekt
Multimediální průvodce stavební mechanizací
Trvání projektu: 2008
Garant projektu: Fond rozvoje vysokých škol ČR
Řešitel: Katedra technologie staveb FSv ČVUT Praha

výzkumný záměr
Udržitelná výstavba
Trvání projektu: 2005 - 2011
Garant projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Hlavní řešitel: Katedra geotechniky FSv ČVUT Praha

grantový projekt
Computational Modelling and Analysis of Progressive Collapse in Precast Concrete Panel Structures
Trvání projektu: 2002 - 2004
Garant projektu: Grantová agentura ČR
Hlavní řešitel: Katedra stavební mechaniky FSv ČVUT Praha

grantový projekt
Effective Disconnexion of Thin-Walled Structures Using Blasting
Trvání projektu: 2002
Garant projektu: ČVUT Praha
Řešitel: Katedra technologie staveb FSv ČVUT Praha

výzkumný projekt
Deminer – Odminovací zařízení
Trvání projektu: 2000 - 2003
Garant projektu: Ministerstvo obrany ČR
Hlavní řešitel: Vojenská akademie Brno

výzkumný projekt
Speciální nálože pro demoliční práce
Trvání projektu: 2000 - 2002
Garant projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Hlavní řešitel: EXPLOSIA a.s., VÚPCH Semtín